Iedere werkdag geopend

Kantoor:

08:30 - 17:00

RegioBank:  

09:00 - 16:00

Het rijbewijs is binnen!

Misschien (her)kent u de volgende situatie. Iemand is 18 jaar, heeft zijn of haar rijbewijs gehaald en heeft zelfs nog wat spaargeld over om direct een auto te kopen. Bij het aanvragen van een WA-verzekering voor deze auto blijkt de premie erg hoog te zijn. Vervolgens wordt besloten de auto maar op naam van vader of moeder te verzekeren.

Het scheelt aanzienlijk in de verzekeringspremie die voor deze auto moet worden betaald vanwege de leeftijd en/of schadevrije jaren. De financiële gevolgen in het geval er met de auto schade wordt veroorzaakt, kunnen echter groot zijn. Indien de verzekeraar ontdekt dat er een onjuiste opgave is gedaan bij het aangaan van de verzekering, heeft de verzekeraar het recht de verzekeringsovereenkomst te vernietigen en de schade-uitkering gedeeltelijk of zelfs geheel te weigeren.
Dit wordt een beroep op verzwijging genoemd, waarbij de verzekeringsovereenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Ter bescherming van de benadeelde partij dient de verzekeraar op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) ook bij een beroep op verzwijging de schade te vergoeden. Omdat de verzekeraar de schade heeft moeten uitkeren, zonder dat er een (achteraf gezien) een geldige verzekeringsovereenkomst aan ten grondslag lag, heeft de verzekeraar het recht de uitgekeerde schade op de verzekeringnemer te verhalen (artikel 15 WAM). De verzekeringnemer is diegene die de polis heeft afgesloten. In het geval van een letselschade kan dit een schadeclaim opleveren van wel €100.000,00 of meer.
De verzekeraar kan de uitgekeerde schade volledig verhalen, als de verzekeraar met opzet misleid is bij het aanvragen van de verzekering. Bij het bewust verzekeren van een auto op andermans naam is dit al snel het geval. Ook in het geval dat de verzekeraar aannemelijk kan maken dat de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben afgesloten, kan de verzekeraar volledig de uitgekeerde schade verhalen. Dit kan voorkomen bij (jonge) bestuurders met een schadeverleden. Ook hanteren diverse verzekeraars een streng beleid ten aanzien van het verzekeren van bepaald typen (snelle) auto’s in combinatie met jonge bestuurders.
Het beroep op verzwijging door de verzekeraar heeft meer gevolgen dan enkel het kunnen verhalen van de uitgekeerde schade. Het vernietigen van een verzekering op grond van verzwijging wordt gemeld bij de Stichting Centraal Informatie Systeem in Zeist (CIS).
Iedere zorgvuldig handelend verzekeraar zal bij het wel of niet accepteren van een nieuwe verzekering nagaan of deze geregistreerd staat in het CIS. Een melding van verzwijging is voor een groot aantal verzekeraars reden om de verzekeringsaanvraag te weigeren. Daarnaast wordt in elk aanvraagformulier voor een verzekering gevraagd of er in het verleden sprake is geweest van opzegging van enige verzekering. Indien de aanvrager vervolgens verzwijgt dat er eerder is opgezegd vanwege verzwijging, levert dit opnieuw een verzwijging op, met alle bovenstaande gevolgen van dien.

Richard Vonk van Van Veen advocaten