Iedere werkdag geopend

Kantoor:

08:30 - 17:00

RegioBank:  

09:00 - 16:00

Bereid u voor op de toekomst

Heeft u uw pensioen goed geregeld? Bij het antwoord op die vraag spelen uw specifieke omstandigheden en uw persoonlijke behoeften een belangrijke rol. Maar er zijn wel een aantal randvoorwaarden waaraan eigenlijk elk pensioen zou moeten voldoen:
De mogelijkheid om de gewenste levensstandaard te behouden.
Waardevast en in overeenstemming met de inflatie.
De mogelijkheid om uw pensioen mee te verhuizen naar een andere werkgever, om zo pensioenbreuk te voorkomen.
Uw nabestaanden moeten goed verzorgd achterblijven als u voortijdig overlijdt.
Zo flexibel dat het eenvoudig kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

De meeste pensioenregelingen gaan ervan uit dat uw pensioen wordt opgebouwd in veertig jaar. Ze streven ernaar dat u in die veertig jaar een pensioen opbouwt dat 70% van uw laatstverdiende salaris bedraagt. Dat houdt in dat u elk jaar 1,75% van uw pensioen opbouwt. In die 70% wordt rekening gehouden met het bedrag dat u aan AOW ontvangt; uw pensioen vormt immers een aanvulling op de AOW. U hoeft dus niet de volledige 70% van uw salaris aan pensioen op te bouwen. Dit noemt men de AOW-franchise.

Uw loopbaan laat zich niet voorspellen en het is mogelijk dat u op zeker moment met een pensioentekort te maken krijgt. Bovendien verandert het pensioenlandschap door de verhoging van de AOW-leeftijd. Wilt u weten hoe u ervoor staat en wat u kunt verwachten? Laat ons het u vrijblijvend voorrekenen.