Iedere werkdag geopend

Kantoor:

08:30 - 17:00

RegioBank:  

09:00 - 16:00

Aansprakelijkheid voor bedrijven

De hele dag door heeft u contact met afnemers en leveranciers, u koopt goederen, vervoert spullen en levert diensten. Hoe goed u uw zaken ook regelt, bij alles wat u en uw werknemers doen kan er iets misgaan. En datzelfde geldt voor uw producten. Wanneer iemand daardoor schade of hinder ondervindt, kan er sprake zijn van een geschil. Dat is vervelend. Maar meer dan dat hoeft het niet te zijn. Aansprakelijkheidsclaims zijn al lang geen ‘Amerikaanse toestanden’ meer. In Nederland is het aantal schadeclaims de laatste jaren explosief gestegen. Reden genoeg voor een gedegen Aansprakelijkheidsverzekering die uw bedrijfsvermogen beschermt tegen aanspraken van derden.

De Aansprakelijkheidsverzekering keert uit wanneer uw bedrijf aansprakelijk is voor het beschadigen van andermans zaken of voor het toebrengen van letsel. Behalve productaansprakelijkheid is ook werkgeversaansprakelijkheid standaard meeverzekerd. Daarmee bent u dus ook verzekerd voor claims van uw eigen medewerkers.

Rechtsbijstand

Uiteraard bent u het niet altijd eens met uw werknemers, klanten, leveranciers of de overheid. Wanneer u er onderling niet uitkomt, verandert een meningsverschil in een juridisch geschil en op zo’n moment is professionele rechtsbijstand van grote waarde. Juridische hulp helpt u om snel de beste oplossing te vinden en de schade aan uw onderneming zoveel mogelijk te beperken. De Rechtsbijstandsverzekering wordt ondergebracht bij een daarin gespecialiseerde maatschappij waarvan u professionele ondersteuning mag verwachten. Binnen bepaalde grenzen (tot maximaal € 25.000,- per aanspraak) komen behalve advocatenkosten ook andere externe kosten voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan proces- en gerechtskosten, kosten van deskundigen, expert en getuigen.