Iedere werkdag geopend

Kantoor:

08:30 - 17:00

RegioBank:  

09:00 - 16:00

Gebouwen

Uw bedrijfsgebouw vertegenwoordigt een grote waarde. Niet alleen in geld, ook in termen van continuïteit: u heeft eenvoudigweg een pand nodig om uw onderneming te kunnen voeren.
Preventieve maatregelen als een brandbeveiligingssysteem bieden een goede bescherming tegen onheil van binnenuit. Tegen een storm of blikseminslag kunt u zicht echter nauwelijks wapenen.
De Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert uw bedrijfspand voor schaden als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag en storm. Maar ook als uw pand beschadigd wordt door bijvoorbeeld een inbraak of aanrijding kan er een beroep op de verzekering worden gedaan.

Goederen / Inventaris

Uw inventaris, goederenvoorraad en waardepapieren zijn niet alleen gevoelig voor beschadiging, diefstal is een minstens zo reëel gevaar. Preventie begint bij een goede brand- en inbraakbeveiliging, een inventarisverzekering dekt de schade wanneer er toch iets misgaat. De Goederen-/inventarisverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, inbraak, diverse vormen van waterschade.
Indien de bedrijfsruimte door u wordt gehuurd, kunt u zaken die u voor eigen rekening aan het huurpand heeft laten aanbrengen (schilderwerk, installaties, etc.) meeverzekeren onder de “Huurdersbelangdekking”.

Computers, electronica & instrumenten

Uw computerapparatuur is even onmisbaar als kwetsbaar. Een kortsluiting is al voldoende om een belangrijk deel van het computernetwerk en daarmee de bedrijfsactiviteit stil te leggen. Bovendien zijn de kosten van herstel of vervanging van computers en softwarepakketten in veel gevallen nauwelijks te overzien. De Computerverzekering dekt vrijwel alle schade aan hardware en de dekking is op diverse manieren uit te breiden.

Wanneer uw bedrijfsvoering afhankelijk is van meet- en regelapparatuur of bijvoorbeeld medische apparatuur is het belang van een elektronicaverzekering duidelijk. Los van de branche waarin u actief bent, zullen telefooninstallaties, fax- en kopieerapparatuur in veel gevallen onmisbaar zijn. Een elektronicaverzekering dekt vrijwel alle schadeoorzaken aan elektrische apparaten en installaties. Ook schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door ‘eigen gebrek’) is onder voorwaarden verzekerbaar.