Iedere werkdag geopend

Kantoor:

08:30 - 17:00

RegioBank:  

09:00 - 16:00

Uw makelaar


JongWijs: Jong geleerd is oud gedaan

JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het begint met een spaarrekening voor uw kind. Vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening bij. En met uw toestemming ook een pinpas (tot 12 jaar is dit een Jeugdpas mét weeklimiet). Internet Bankieren en Mobiel Bankieren zijn ook mogelijk. Vanaf 8 jaar alleen tussen de eigen rekeningen bij RegioBank en vanaf 12 jaar ook naar rekeningen van anderen. Zo leert uw kind dus stap voor stap sparen, betalen, Internet Bankieren en Mobiel Bankieren, met één pakket.

Wilt u meer informatie over JongWijs? Kijk op de website van de RegioBank of maak een afspraak! Wij helpen u graag verder.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Eigen Huis Sparen

Wilt u in de toekomst een eigen huis kopen? Begin dan alvast met sparen voor een startkapitaal. Met Eigen Huis Sparen spaart u bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag tegen een aantrekkelijke variabele rente. Ook als u al een huis heeft, kunt u sparen met Eigen Huis Sparen voor de aflossing van de hypothecaire geldlening van uw eigen woning.

  • Startkapitaal voor eigen koop- of huurwoning.
  • Aflossing van de hypothecaire geldlening van uw eigen woning.
  • Aantrekkelijke variabele rente van 0,50%*
  • Geen minimale of maximale inleg.
  • Uw geld is altijd beschikbaar.

U betaalt altijd 0,5% opnamekosten over het bedrag dat u opneemt. Deze kosten krijgt u terug als u het opgenomen bedrag gebruikt voor een van de doelen waar Eigen Huis Sparen voor bedoeld is. Bijvoorbeeld het kopen van een woning of het (gedeeltelijk) aflossen van de hypothecaire geldlening van uw eigen woning. Alle doelen vindt u in de productvoorwaarden.

Wilt u meer informatie over Eigen Huis Sparen? Kijk op de website van de RegioBank of maak een afspraak! Wij helpen u graag verder.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Bedrijfsauto

Uw bedrijfsauto’s vergen een forse investering in aanschaf en onderhoud. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Voor de schade die aan de auto’s zelf kan ontstaan zijn bedrijfsautoverzekeringen met een cascodekking te sluiten. Ook voor vrachtauto’s is een polis op maat beschikbaar en voor meer dan tien voertuigen kan een speciale Wagenparkverzekering worden samengesteld. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van het soort vervoer, het schadeverloop en het vervoersgebied waar u werkzaam bent.

Eigen vervoer

Misschien dat u als zelfstandig ondernemer het transport van uw goederen geheel of gedeeltelijk zelf verzorgt. Op dat moment heeft u met een transportrisico te maken en dus met de kans op een flinke schadepost. Met een Eigen vervoerverzekering vangt u deze problemen op. Uiteraard zijn de goederen verzekerd tegen verlies of beschadiging tijdens een ongeval maar ook diefstal van de goederen – na braak aan de auto – is gedekt. U kunt per bedrijfsauto aangeven tot maximaal welk bedrag de goederen verzekerd moeten zijn.

Verkeersschade voor werknemers

Als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden voor een verkeersongeval tijdens werktijd. Met deze verzekering bescherm je jouw werknemers als zij letselschade krijgen of als hun spullen beschadigd raken.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Aansprakelijkheid voor bedrijven

De hele dag door heeft u contact met afnemers en leveranciers, u koopt goederen, vervoert spullen en levert diensten. Hoe goed u uw zaken ook regelt, bij alles wat u en uw werknemers doen kan er iets misgaan. En datzelfde geldt voor uw producten. Wanneer iemand daardoor schade of hinder ondervindt, kan er sprake zijn van een geschil. Dat is vervelend. Maar meer dan dat hoeft het niet te zijn. Aansprakelijkheidsclaims zijn al lang geen ‘Amerikaanse toestanden’ meer. In Nederland is het aantal schadeclaims de laatste jaren explosief gestegen. Reden genoeg voor een gedegen Aansprakelijkheidsverzekering die uw bedrijfsvermogen beschermt tegen aanspraken van derden.

De Aansprakelijkheidsverzekering keert uit wanneer uw bedrijf aansprakelijk is voor het beschadigen van andermans zaken of voor het toebrengen van letsel. Behalve productaansprakelijkheid is ook werkgeversaansprakelijkheid standaard meeverzekerd. Daarmee bent u dus ook verzekerd voor claims van uw eigen medewerkers.

Rechtsbijstand

Uiteraard bent u het niet altijd eens met uw werknemers, klanten, leveranciers of de overheid. Wanneer u er onderling niet uitkomt, verandert een meningsverschil in een juridisch geschil en op zo’n moment is professionele rechtsbijstand van grote waarde. Juridische hulp helpt u om snel de beste oplossing te vinden en de schade aan uw onderneming zoveel mogelijk te beperken. De Rechtsbijstandsverzekering wordt ondergebracht bij een daarin gespecialiseerde maatschappij waarvan u professionele ondersteuning mag verwachten. Binnen bepaalde grenzen (tot maximaal € 25.000,- per aanspraak) komen behalve advocatenkosten ook andere externe kosten voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan proces- en gerechtskosten, kosten van deskundigen, expert en getuigen.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Bedrijfsschade

Na een schade kan het behoorlijk veel tijd kosten voordat de omzet van uw bedrijf weer op het oorspronkelijke peil is. Bij een grote brand duurt het vaak een jaar voordat een bedrijf weer volledig draait. U zult uw personeel graag willen behouden, ook al ligt uw bedrijf voor langere tijd stil. Uw vaste lasten zullen, zeker bij een gedeeltelijke schade, gewoon doorlopen. Ook wilt u het eigen inkomen en de winst veiligstellen. Een Bedrijfsschadeverzekering vergoedt dit alles als het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een gedekte schade. Afhankelijk van de termijn die u kiest, verzekert u de verwachte brutowinst over het eerstkomende jaar of over de eerstkomende twee jaren. Deze verzekering dekt ook alle kosten die nodig zijn om uw bedrijf weer zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Gebouwen

Uw bedrijfsgebouw vertegenwoordigt een grote waarde. Niet alleen in geld, ook in termen van continuïteit: u heeft eenvoudigweg een pand nodig om uw onderneming te kunnen voeren.
Preventieve maatregelen als een brandbeveiligingssysteem bieden een goede bescherming tegen onheil van binnenuit. Tegen een storm of blikseminslag kunt u zicht echter nauwelijks wapenen.
De Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert uw bedrijfspand voor schaden als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag en storm. Maar ook als uw pand beschadigd wordt door bijvoorbeeld een inbraak of aanrijding kan er een beroep op de verzekering worden gedaan.

Goederen / Inventaris

Uw inventaris, goederenvoorraad en waardepapieren zijn niet alleen gevoelig voor beschadiging, diefstal is een minstens zo reëel gevaar. Preventie begint bij een goede brand- en inbraakbeveiliging, een inventarisverzekering dekt de schade wanneer er toch iets misgaat. De Goederen-/inventarisverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, inbraak, diverse vormen van waterschade.
Indien de bedrijfsruimte door u wordt gehuurd, kunt u zaken die u voor eigen rekening aan het huurpand heeft laten aanbrengen (schilderwerk, installaties, etc.) meeverzekeren onder de “Huurdersbelangdekking”.

Computers, electronica & instrumenten

Uw computerapparatuur is even onmisbaar als kwetsbaar. Een kortsluiting is al voldoende om een belangrijk deel van het computernetwerk en daarmee de bedrijfsactiviteit stil te leggen. Bovendien zijn de kosten van herstel of vervanging van computers en softwarepakketten in veel gevallen nauwelijks te overzien. De Computerverzekering dekt vrijwel alle schade aan hardware en de dekking is op diverse manieren uit te breiden.

Wanneer uw bedrijfsvoering afhankelijk is van meet- en regelapparatuur of bijvoorbeeld medische apparatuur is het belang van een elektronicaverzekering duidelijk. Los van de branche waarin u actief bent, zullen telefooninstallaties, fax- en kopieerapparatuur in veel gevallen onmisbaar zijn. Een elektronicaverzekering dekt vrijwel alle schadeoorzaken aan elektrische apparaten en installaties. Ook schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door ‘eigen gebrek’) is onder voorwaarden verzekerbaar.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Aansprakelijkheid

Het is goed mogelijk dat u een keer schade veroorzaakt bij een ander. Gelukkig kunt u hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dus komt het een keer voor dat u een antieke vaas omstoot bij uw schoonouders of dat één van uw kinderen met zijn voetbal een ruit kapot schiet, dan heeft u geen hoge kosten dankzij een aansprakelijkheidsverzekering.

Reizen

Als u op reis gaat dan loopt u risico’s die u normaal gesproken niet loopt. Gelukkig kunt u zich met een reisverzekering goed verzekeren tegen de financiële gevolgen van schades tijdens uw reis. Als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat, of als u één keer per jaar langer op vakantie gaat dan is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger.

Rechtsbijstand

Veel Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Dat is ook niet gek, want als u een juridisch conflict heeft, dan wilt u niet zelf de kosten dragen. U betaalt jaarlijks aan uw rechtsbijstandverzekering ongeveer hetzelfde bedrag als een advocaat vraagt voor één of twee uurtjes werk.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Auto / Motor

Wanneer u in Nederland in het bezit van een auto of motor bent, dan bent u verplicht om deze te verzekeren. U moet tenminste een auto-/motorverzekering afsluiten met de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Met een WA-auto-/motorverzekering verzekert u de schade die u met uw auto of motor bij een ander kunt veroorzaken. Niet alleen aan andere auto’s of motoren, maar ook aan bijvoorbeeld voetgangers en fietsers. Deze dekking wordt dus de WA-dekking genoemd. Daarnaast kunt u ook nog kiezen voor de Beperkt Casco dekking en de Volledig Casco dekking (Allrisk).

Bromfiets

Net als bij een auto en motor bent u ook met een bromfiets verplicht om een verzekering af te sluiten. Met een bromfietsverzekering bent u standaard verzekerd tegen schade die u met uw bromfiets veroorzaakt (WA). Daarnaast verzekert u  met aanvullende dekkingen precies wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld tegen schade aan uw bromfiets en helm door brand, diefstal of een storm.

Toercaravan / vouwwagen

Heerlijk met de caravan op vakantie. Een caravan is een waardevol bezit, misschien zelfs wel uw tweede huis. Het is erg fijn als u weer op pad mag met uw caravan naar uw vaste camping of juist nieuwe en onbekende bestemmingen gaat ontdekken. Het is dan wel zo fijn als u onbezorgd op vakantie kan. Met een toercaravan- en vouwwagenverzekering bent u standaard verzekerd bij schade aan uw caravan of vouwwagen door brand, diefstal en natuurgeweld. Is uw caravan of vouwwagen losgekoppeld van je auto? Dan bent u ook verzekerd wanneer u schade veroorzaakt bij een ander met uw caravan of vouwwagen.

Kampeerauto

Met een kampeerauto ofwel camper bent u vrij om de wereld te ontdekken, ver weg of vlakbij. En dan is het fijn als u zeker weet dat u alles goed geregeld hebt.

Boot

Nederlanders houden van het water. In Nederland zijn ongeveer een half miljoen pleziervaartuigen in vele soorten en maten. Veel boten vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering die u als particulier kunt afsluiten. Daarom doet u er als booteigenaar verstandig aan om een bootverzekering met WA-dekking af te sluiten.
De WA-bootverzekering vergoedt materiële schade en/of letselschade die u met uw boot veroorzaakt bij anderen. De schade die u aan uw eigen boot heeft, wordt dus niet vergoed met een WA-bootverzekering.
Schade aan uw eigen boot kunt u verzekeren met een casco-bootverzekering. Het is belangrijk dat u een goede afweging maakt of u uw boot wel of niet casco verzekerd. Zaken die u in uw overweging kunt meenemen, zijn de waarde van de boot, het risico op schade en de financiële mogelijkheden die u hebt om zelf schade op te vangen

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Woonhuis

Als u eigenaar bent van een woning dan is het verstandig om een woonhuisverzekering af te sluiten. Uw woning is veel geld waard en wanneer u schade heeft aan uw woning, dan wilt u graag dat u dit niet zelf hoeft te betalen. Bij grote schades door bijvoorbeeld brand is het voor veel mensen niet eens mogelijk om zelf de schade te betalen. Een woonhuisverzekering verzekert niet alleen de muren, het dak, de vaste vloeren, maar ook uw keuken, zonnepanelen en de laadpaal voor uw elektrische auto. Daarnaast zijn ook uw kelder, schuttingen en bijgebouwen meeverzekerd.

Inboedel

Of het nou om een huur- of koopwoning gaat, u heeft spullen in uw woning (inboedel) met een bepaalde waarde. Uw spullen kunnen om uiteenlopende redenen beschadigen, het is wel zo fijn als u dan niet zelf voor de kosten hoeft op te draaien. Veel risico’s zijn te verzekeren met een inboedelverzekering. Denk maar eens aan een lekkage door een kapotte diepvries, een brandplek door een omgevallen kaars of de schade die inbrekers veroorzaken. In dat soort gevallen is het fijn als u een inboedelverzekering heeft die niet moeilijk doet. Want als u schade heeft door brand, lekkage, bliksem of diefstal wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer verder.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten

Uw makelaar


Welke risico’s loop ik?

U en uw gezin staan iedere dag bloot aan vele risico’s. Natuurlijk zijn een aantal van die risico’s prima zelf te dragen of te verkleinen, maar er blijven risico’s over die grote financiële problemen kunnen opleveren.

Veel van die risico’s zijn niet te overzien en bij een aantal bent u zelfs verplicht om deze te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijk verplichte WA-verzekering voor motorrijtuigen, of de opstalverzekering van het huis die verplicht gesteld wordt door de hypotheeknemer.

Deur Financiële Diensten heeft verstand van verzekeren. Door ons inzicht in de risico’s en onze kennis van het aanbod van de vele verzekeraars kunnen wij bepalen wat in uw situatie het beste is. Bij schade gebruiken wij onze expertise en regelen de contacten met de verzekering.

Als onafhankelijk tussenpersoon zijn wij u dan ook graag van dienst om ook voor u de juiste schadedekking te regelen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de risico’s.

Even kennis maken met...

het team van Deur Financiële Diensten